Leasing

WeźLeasing.pl WeźLeasing.pl

WeźLeasing.pl

WeźLeasing.pl

Miesięczna rata: 241.29 PLN

Czynsz: 2.41287 % / miesiąc

Suma opłat leasingowych: 105.45 % / w skali całej inwestycji

Koszt obsługi leasingu
Wysokość raty miesięcznej 241.29 PLN Kalkulacja została sporządzona, w wariancie finansowania zmiennego, przy uwzględnieniu kosztu pieniądza na rynku międzybankowym w oparciu o stopę bazową WIBOR 3M. Wysokość rat leasingowych w kalkulacji może ulec zmianie stosownie do zmiany stopy bazowej. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i została sporządzona bez badania zdolności przychodowej klienta.
Opłaty leasingowe
Czynsz 2.413 % Podana wartość przedstawiona została dla pojedynczej raty.
Opłata wstępna 20.00 % 2000.00 PLN
Koszt wszystkich rat miesięcznych 8445.15 PLN
Wykup przedmiotu 1.00 % 100.00 PLN
Suma 105.45 % 10545.05 PLN
Tarcza podatkowa 2030.4 PLN Kwota podatku dochodowego nie zapłaconego do urzędu skarbowego dzięki zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów, przy stawce podatku dochodowego 19%
Rzeczywisty koszt nabycia
przedmiotu przez leasing
8755.93 PLN Rzeczywisty koszt nabycia przedmiotu przez leasing przy uwzględnieniu korzyści z tarczy podatkowej. Suma wydatków minus kwota nie zapłaconego podatku.
Dodatkowe informacje
Rodzaj zabezpieczenia Brak dodatkowych zabezpieczeń, brak weksla
Amortyzacja Stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20%
Dodatkowe wymagania brak dodatkowych informacji